ბლოგის შესახებ / About the blog

ამ ბლოგში მოთავსებული ინფორმაცია დააინტერესებს, უპირველესად, მათ, ვისაც კი რაიმე კავშირი აქვს შვილად აყვანის ინსტიტუტთან, იქნებიან ეს გამშვილებელი დედები, გაშვილებული ადამიანები თუ მშვილებელი ოჯახები.

The blog will be maintained in Georgian (and possibly partly in English) and will offer useful information to members of the adoption triangle — birth families, adopted persons and adoptive families.

Werbeanzeigen